FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Infračervená termovizní kamera s „teplotou“

Princip fungování

Přirozené světlo se skládá ze světelných vln s různými vlnovými délkami.Dosah viditelný lidským okem je 390-780nm.Elektromagnetické vlny kratší než 390nm a delší než 780nm lidské oči necítí.Mezi nimi jsou elektromagnetické vlny s vlnovou délkou menší než 390 nm mimo fialovou část spektra viditelného světla a nazývají se ultrafialové paprsky;elektromagnetické vlny delší než 780nm jsou mimo červené spektrum viditelného světla a nazývají se infračervené a jejich vlnová délka se pohybuje od 780nm do 1mm.

Infračervené záření je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou mezi mikrovlnami a viditelným světlem a má stejnou podstatu jako rádiové vlny a viditelné světlo.V přírodě všechny objekty, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula (-273,15°C), nepřetržitě vyzařují infračervené paprsky.Tento jev se nazývá tepelné záření.Technologie infračerveného tepelného zobrazování využívá mikrotepelný detektor záření, optický zobrazovací objektiv a opto-mechanický skenovací systém pro příjem signálů infračerveného záření objektu, který má být měřen, a rozložení energie zaostřeného infračerveného záření se odráží na fotocitlivý prvek infračerveného detektoru. po spektrální filtraci a prostorové filtraci, to znamená, že infračervený tepelný obraz měřeného objektu je snímán a zaostřen na jednotce nebo spektroskopickém detektoru, infračervená zářivá energie je detektorem přeměněna na elektrický signál, který je zesílen a převeden na standardní video signál a zobrazí se jako infračervený termální obraz na televizní obrazovce nebo monitoru.

mmyte

Infračervené záření je elektromagnetické vlnění se stejnou podstatou jako rádiové vlny a viditelné světlo.Objev infračerveného záření je skokem v lidském chápání přírody.Technologie, která pomocí speciálního elektronického zařízení převádí rozložení teploty na povrchu předmětu na obraz viditelný lidským okem a zobrazuje rozložení teploty na povrchu předmětu v různých barvách, se nazývá infračervená termovizní technologie.Toto elektronické zařízení se nazývá infračervená termokamera.
Infračervená termokamera využívá infračervený detektor, optický zobrazovací objektiv a opto-mechanický skenovací systém (současná pokročilá technologie ohniskové roviny eliminuje optomechanický skenovací systém) k příjmu rozložení energie infračerveného záření měřeného objektu a jeho odrazu do fotocitlivý prvek infračerveného detektoru.Mezi optickým systémem a infračerveným detektorem je opticko-mechanický snímací mechanismus (termokamera s ohniskovou rovinou tento mechanismus nemá) pro snímání infračerveného tepelného obrazu měřeného objektu a jeho zaostření na jednotku nebo spektroskopický detektor. .Infračervená zářivá energie je detektorem přeměněna na elektrické signály a infračervený tepelný obraz je po zesílení a převedení na standardní videosignál zobrazen na televizní obrazovce nebo monitoru.
Tento druh tepelného obrazu odpovídá teplotnímu distribučnímu poli na povrchu objektu;v podstatě je to diagram rozložení tepelného obrazu infračerveného záření každé části objektu, který má být měřen.Protože je signál ve srovnání s obrazem ve viditelném světle velmi slabý, postrádá gradaci a třetí rozměr.Aby bylo možné efektivněji posoudit pole rozložení infračerveného tepla objektu, které má být měřeno v procesu skutečné akce, často se používají některá pomocná opatření ke zvýšení praktických funkcí přístroje, jako je kontrola jasu a kontrastu obrazu, skutečný standard korekce, kresba nepravdivými barvami kontura a histogram pro matematické operace, tisk atd.

Termovizní kamery jsou slibné v nouzovém průmyslu
Ve srovnání s tradičními kamerami s viditelným světlem, které se při monitorování kamer spoléhají na přirozené nebo okolní světlo, termovizní kamery nevyžadují žádné světlo a mohou jasně zobrazovat obraz v závislosti na infračerveném teplu vyzařovaném samotným objektem.Termokamera je vhodná do jakéhokoli světelného prostředí a neovlivňuje ji silné světlo.Dokáže jasně detekovat a najít cíle a identifikovat maskované a skryté cíle bez ohledu na den nebo noc.Proto může skutečně realizovat 24hodinový monitoring.


Čas odeslání: 28. května 2021